ELS NOSTRES PROJECTES

EDUCACIÓ INFANTIL

Es treballen a partir de la descoberta d'un mateix i dels altres, per a poder expressar-se. S''aprofundeix en el coneixement del l'entorn  partint de l'aprenentatge cooperatiu.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Es fomenta el desenvolupament de totes les intel·ligències, mitjançant una metodologia basada en projectes de comprensió centrats en les diferents matèries.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Realització de projectes de comprensió basats en matèries, interdisciplinars o transversals. Altrament es treballen metodologies ABP/PBL amb tecnologies com el Chromebook.

PROJECTES DE CENTRE

Durant tota l'etapa escolar el centre promou la participació en diferents projectes. En aquests s'impliquen tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, pares i mares, mestres i personal no docent.

FESTIVAL MUSICAL de PRIMÀRIA

Aquest curs tots els alumnes de Primària s'han ajuntat per crear i preparar el ja típic i tradicional Festival d'hivern de Primària.

Aquest any sobre els musicals. Una manera d'ajuntar-se nens de totes les edats i compartir molt bons moments.

Emissió en streaming

PROJECTES EDUCATIUS