DSCF897

AMPASAFA

L’Associació de Mares i Pares d’alumnes de la Sagrada Família del Col·legi Pare Manyanet de Reus està associada a la Confederació d’Escoles Cristianes de Catalunya.

Es una Associació, sense ànim de lucre al servei de la comunitat educativa, amb la finalitat de col·laborar de forma activa i organitzada en la vida de l’escola dels nens i nenes del col·legi Pare Manyanet.

 

L’AMPASAFA manté una estreta relació amb la Direcció del Centre per tal de formar part activa en l’educació diària dels alumnes i les seves famílies amb el propòsit de recolzar la seva estada al Centre, participant en les activitats tot respectant sempre la professionalitat del professorat i del personal de l’escola.

Així mateix, promou la participació i representació de les famílies dels alumnes en el Consell Escolar del Centre i la Junta Directiva de l’AMPASAFA.

Els ingressos de l’AMPASAFA es destinen a col·laborar subvencionant algunes activitats: material escolar obligatori, noves tecnologies, castanyada, festa del Tió i Nadal, dia de la Pau, setmana de la Família, teatre, setmana cultural, calçotada, revetlla fi de curs, l’esport a l’escola, la banda-cobla de música, apadrinaments, bicicletada popular, etc.

A més a més, també realitza aportacions econòmiques en els següents esdeveniments o sortides escolars: graduació P5 i 6è de primària, colònies, sortida a la neu del cicle superior de primària, crèdit de síntesi 1r, 2n i 3r d’ESO, viatge de final d’etapa 4t d’ESO, trobada escoles manyanetianes, etc.

L’AMPASAFA cobra tres quotes a l’any, una en cada trimestre escolar, per alumne, de 15 € cadascuna, per als alumnes des de P3 a 4t d’ESO.
Les famílies que tenen 3 fills matriculats a l’Escola no paguen el rebut del tercer fill.

L’AMPASAFA gestiona també una pòlissa d’orfenesa voluntària pels que són membres de l’Associació, amb vigència des de l’1 de juliol fins a 30 de juny de cada curs escolar. El pagament d’aquesta pòlissa és d’una única quota entre 15 i 18 € aproximadament per alumne.