DSCF357

L’alumne com a centre de l’aprenentatge

Entenem l’Educació primària com una etapa on es dona a l’alumnat les oportunitats per poder desenvolupar les seves capacitats i potenciar les seves habilitats a través d’una educació comuna, i així adquirir un conjunt de conceptes fonamentals per desenvolupar-se en el futur. 

Informació bàsica

L'etapa consta de sis cursos, des dels 6 fins als 12 anys. S'estructuren en tres cicles: Cicle Inicial (6-8 anys), Cicle Mitjà (8-10) i Cicle Superior (10-12) i comptem amb tres línies. L’horari d’aquesta etapa és de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h.

Escola multilingüe i noves tecnologies

Com a escola multilingüe, donem molta importància a l'ús de la llengua anglesa i és per això que s'utilitza com a llengua vehicular en algunes àrees, com per exemple Science i Educació Física. Així mateix, les noves tecnologies són molt presents i, per tant, Ipads, PDI, ordinadors i la robòtica formen part del dia a dia dels nostres alumnes.

La nostra metodologia

Basem la nostra metodologia en l'aprenentatge cooperatiu, el pensament crític, les destreses i rutines de pensament, projectes de comprensió i activitats experimentals. A més, l'equip de mestres també s'organitza en team teaching. D'altra banda, també donem molta importància a l'educació emocional, per tal de millorar les relacions de l'alumnat i aconseguir una actitud més positiva i millora de resultats.

Les intel·ligències múltiples

Creiem fermament que cada alumne aprèn d'una manera diferent i, és per això, que cal adaptar-nos a les seves necessitats. Per fer-ho ens basem en les intel·ligències múltiples per tal d’arribar a tots els alumnes i obtenir com a resultat un procés d’ensenyament-aprenentatge més personalitzat i individualitzat.

L’HORT ESCOLAR

El «projecte de l’Hort» es duu a terme a Cicle Superior, concretament a 5è, amb un freqüencia de 3 dies a la setmana. La durada és de mitja hora i els alumnes, en grups de 12, s’encarreguen de tasques com: plantar, sembrar, regar, treure males herbes, revisar possibles plagues i collir.

 

L’objectiu d’aquest projecte és motivar els alumnes a identificar i cultivar les principals verdures i hortalisses. Des de l’escola també es dona molta importància a l’alimentació saludable, amb la qual cosa, a través de l’hort, s’incentiva el cultiu i consum de les plantes cultivades.

 

El vessant multilingüe de l’escola ens permet treballar i aprendre els noms de les plantes de l’hort en català, castellà i anglès.

ELS NOSTRES PROJECTES

ESCACS

Aquest aprenentatge es duu a terme en horari escolar i amb grups reduïts d’alumnes. La pràctica d’aquest esport afavoreix l’exercici i desenvolupament de tot un seguit d’habilitats

LECTURA COMPARTIDA

Cada dia tot l'alumnat del centre dedica 30 minuts a fer una lectura guiada o lliure amb la supervisió del mestre, i en un ambient calmat, silenciós i distès.

SCIENCE

A Primària, l’assignatura de Science la treballem íntegrament en anglès. Aprofundim en el medi natural mitjnaçant projectes de comprensió, rutines i intel·ligències múltiples.