DSCF897

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars són accions formatives organitzades per l’escola que tenen per finalitat facilitar als alumnes el seu desenvolupament integral en aspectes no contemplats en el currículum escolar. Com els serveis escolars, les activitats extraescolars tampoc no tenen caràcter lucratiu i són finançades per les famílies dels alumnes que les realitzen.


Les activitats extraescolars formen part de la programació anual de l’escola aprovada pel consell escolar, que també aprova les quotes corresponents d’acord amb el que la legislació vigent estableix al respecte.
 

Idiomes

Al nostre centre pots gaudir de moltes opcions i de diferents idiomes.

Esports

A la nostra escola pots gaudir d'un gran ventall d'esports.

Música

Escola de música, banda i instruments per a tots els gustos.

Guitarra

Els nens aprendran a cantar acompanyats d’una guitarra.

Coral

Educar la veu a través del cant oral.

Arts

Podràs donar oportunitats als teus fills a aprendre a: cosir, pintar, crear...

TOTES LES TARDES

IDIOMES EXTRAESCOLARS

L'escola considera molt important complementar l'oferta educativa amb activitats extraescolars que suposin un desenvolupament en matèries extracurriculars. Per fidelitat a l'ideari Manyanetià, la nostra acció educativa va més enllà de les aules i per això intentem continuar, amb aquesta activitat, la formació integral dels nostres alumnes, des de ben petits. És en aquest sentit que oferim a la nostra escola la possibilitat de fer anglès i alemany amb professors titulats i nadius en grups reduïts.

AE PARE MANYANET

DIVERSOS ESPORTS

La formació integral implica una concepció d’escola que va més enllà del que permet l’horari escolar, i ajuda els alumnes a obrir-se a un món de dimensions cada vegada més amples. A través de l’Associació Esportiva Pare Manyanet els nostres alumnes tenen la possibilitat de practicar els diferents esports que s’ofereixen, d’acord amb les possibilitats de les instal·lacions del col·legi.

ESCOLA I BANDA

MÚSICA

L'escola organitza una activitat musical en la qual s’ensenya la música. Aquest ensenyament ha esdevingut una escola que coordina la Banda-Cobla Pare Manyanet amb l'objectiu de donar una formació per als músics que configuren i configuraran en un futur les seves plantilles. Una escola de música on crear nous valors musicals i persones integralment formades.

UNA HORA SETMANAL

GUITARRA

Aquesta activitat es realitza una hora a la setmana i té com a objectiu que els nens cantin acompanyats d’una guitarra, i en cap cas aprendre solfeig, llenguatge musical, ni exàmens. Que gaudeixin cantant i tocant la guitarra! Aquesta activitat va adreçada als alumnes a partir de 4t de Primària i les places són limitades a 8-12 participants. Han de portar una guitarra pròpia.

UNA HORA SETMANAL

GRUP DE CORAL

L'escola ofereix la possibilitat de formar una coral amb els alumnes de Primària i Secundària que ho desitgin, dedicant una hora setmanal a educar la veu a través del cant coral. Per poder participar en aquesta activitat no és necessari formar part de l'escola de música.

UNA HORA SETMANAL

ARTESANADA

L'escola ofereix aquesta activitat extraescolar per tal d'endinsar els alumnes en les activitats plàstiques. Algunes de les que es poden treballar són: cosir, retallar, enganxar, pintar entre moltes altres destresses.