DSCF897

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

La nostra proposta educativa

La comunitat educativa de l’escola Pare Manyanet, inspirant-se en els principis del pare Josep Manyanet, acull, educa infants i joves en un clima familiar, inspirat en la Família de Natzaret, amb la voluntat d’oferir-los una formació integral (la cultura del cor i de l’intel·lecte). Perquè, orientats pels valors evangèlics, vagin madurant com a persones en la transformació de les famílies i de la societat.

L’escola Pare Manyanet vol ser reconeguda per la qualitat humana de les persones, de la formació i de les relacions que estableix en el sí de la nostra comunitat educativa. Es vol convertir en referent dins la nostra societat, com a comunitat d’aprenentatge innovadora que propiciï la mirada interior i la sensibilitat cap als altres, l’esforç i l’aprenentatge actiu, crític i creatiu, per potenciar persones conscients, autònomes i competents que puguin conduir la seva pròpia vida i comprometre’s en la generació d’unes relacions més humanes i un món millor.

Aspectes pedagògics propis

  • La cultura del cor i de l’intel·lecte dels alumnes constitueix la base de tota la labor pedagògica, tot utilitzant els avenços tecnològics al servei de l’educació.  
  • Un clima familiar que anima tot l’àmbit escolar. 
  • Una relació educativa personal amb l’alumne, que té l’origen en la coneixença, l’acceptació i el respecte de la seva singularitat i que es basa en el tracte familiar, la confiança i el diàleg. 
  • Superació d’un mateix i estímul davant les pròpies limitacions.
  • La previsió, per la qual, desenvolupen actituds que permetin als joves superar les dificultats i els ajudin a viure amb plenitud les seves aspiracions. 
  • L’esperit d’observació i d’autocrítica. 
  • L’amor a l’aplicació al sentit del deure, al treball cooperatiu i a la disciplina personal. 
  • La presència-convivència dels educadors amb els alumnes i els pares.

Relació Escola-Família

L’escola és concebuda com una família al servei de les famílies, és al mateix temps una llar i una escola. La nostra concepció d’escola, com a prolongació i complement de la pròpia família i forjadora de noves famílies, fa que cerquem una relació propera entre escola i família a través de l’intercanvi i la cooperació entre pares i educadors, amb l’objectiu d’aconseguir una acció educativa coherent.

 

L’escola Pare Manyanet s’obre a l’entorn com a centre d’educació cristiana, de serveis culturals i recreatius i com a lloc de trobada de les famílies i de tots aquells que comparteixen la tasca de l’educació i de l’evangelització.