DSCF357

La nostra escola ofereix els següents nivells formatius

EDUCACIÓ INFANTIL

L''Educació Infantil engloba dels 3 als 6 anys, i té la finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’etapa comprèn sis cursos acadèmics, dels 6 als 12 anys. L’enfocament de les àrees d’aquesta etapa tenen un caràcter global i integrador.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Des dels 12 al 16 anys. Treballem aspectes com l’autonomia personal, el pensament crític i els valors socials molt arrelats a la filosofia del centre.

EL NOSTRE BATXILLERAT

Oferim una atenció individualitzada i al servei dels nostres alumnes i amb una finalitat clara: l’èxit acadèmic, personal i professional.