DSCF357

Els bons hàbits formats en la joventut marquen tota la diferència.-Aristòtil 

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa acadèmica d’especial importància per a l’alumnat ja que té com a principal objectiu formar-los per tal d’afrontar les etapes successives de la seva vida educativa i capacitar-los competencialment, per tal de superar els reptes que dia rere se’ls puguin presentar. Durant l’etapa, no únicament pretenem formar-los en coneixements, sinó també, posem especial èmfasi en el seu desenvolupament com a persones mitjnaçant el treball d’aspectes de caire moral i religiós.

L’horari de l’etapa és de dilluns a dijous de 8:15 a 12:45 i de 14:45 a 16:45; els divendres, és de 8:15 a 14:45.

 

Tutoria i Orientació

La tutoria treballa de manera transversal i conjunta segons l'edat, la maduresa i les necessitats de cada grup. A més a més, des de Pastoral s'ofereixen unes convivències al Loreto amb l'objectiu d'establir lligams i enfortir vincles entre l'alumnat de cada curs.

La nostra metodologia

Els/les nostres alumnes treballen de manera individual i cooperativa. La majoria de llibres són digitals. Disposem també dispositius Chromebooks, des d'on treballem per projectes i de manera innovadora i motivadora mitjançant Google for Education. El fet de tenir un dispositiu digital personal afavoreix el treball grupal, la recerca i beneficia els alumnes amb dificultats, ja que en aquests dispositius estan incloses eines i extensions que afavoreixen i asseguren l'accés a l’aprenentatge de tothom.

Gabinet Psicopedagògic

Ens permet atendre tot l’alumnat que ho necessita per tal d’orientar-los i ajudar-los en el seu procés d’aprenentatge; així com també, ajudar les famílies. El gabinet ofereix xerrades i jornades educatives i d’assessorament de temàtiques diverses sempre enfocades als interessos i motivacions de l’alumnat.

Projectes de comprensió

Per tal de fer l'aprenentatge més autònom i motivador, es duen a terme projectes de comprensió que inclouen la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner. Gràcies al team teaching (dos docents a l’aula) podem atendre els alumnes de manera més individualitzada i personalitzada. Aquestes metodologies pretenen aconseguir l'educació integral de l'alumnat capacitant-los per a ser elements actius en la nostra societat, formant-ne part de manera autònoma i responsable.

PROJECTE MULTILINGUE

Al llarg de l’etapa de l’ESO, a banda del català i el castellà, l’alumnat aprén l’anglès com a tercera llengua obligatòria i l’alemany o el francès com a optatives. Gràcies al coneixement lingüístic que adquireixen els/les nostres alumnes es duen a terme intercanvis i Projectes Erasmus+  a tots els cursos de Secundària. 

ELS NOSTRES PROJECTES

SCIENCE BITS

Les àrees de física, química i biologia les treballem amb Science Bits. És un material digital que ens permet treballar en anglès, català o castellà.

TREBALL DE SÍNTESI

Tot l'alumnat del Secundària fa el crèdit de síntesis fora del centre. Ho fan amb l'objectiu d'enfortir vincles entre ells i aprendre en un entorn natural.

TUTORIA INDIVIDUAL

En aquesta etapa els tutors de les diferents aules tenen un contacte directe amb l'alumnat i amb els seus pares per tal de guiar l'aprenantatge.