DSCF897

DOCUMENTACIÓ OFICIAL DEL CENTRE

CARÀCTER PROPI

Consulta tot el document referent al caràcter propi de les escoles Manyanetianes.

NOFC

En aquest extens documents pots consultar tota la normativa del centre.

PLA GENERAL ANUAL

Consulta tot el document referent al curs actual: dates, quadre pedagògic, actes previstos...

PLA DE CONVIVÈNCIA

Quins son els diferents protocols i actuacions que hi ha al nostre centre per donar cabuda a tots els i les alumnes del centre.

PROTOCOL ÚS SUPORTS DIGITALS

Els Suports digitals en el nostre centre estan a l'ordre del dia i per aquest motiu tots ells tenen una politica estricta d'ús.

PLA LINGÜÍSTIC

En aquest document podràs llegir totes les actuacions referent a l'àmbit lingüístc del nostre centre

PROJECTE EDUCATIU INSTITUCIONAL

Les escoles Manyanet compartim el mateix projecte educatiu, en aquest espai el podràs consultar.

PLA D'ENTORN SEGUR

Pla específic, que s’adapta a la nostra idiosincràsia i que ens ajuda a poder oferir més seguretat als nostres infants.

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

En aquest espai web podràs consultar totes les dades de l'EDC elaborat per la comissió digital del centre per als propers quatre cursos.

COMPROMÍS EDUCATIU DE CENTRE

Les famílies del centre conscients que l'educació implica l'acció conjunta de la família i de l'escola, signen aquesta carta de compromís educatiu.