DSCF441

TUTORIA INDIVIDUAL

Relació estreta entre família i escola.

La tutoria a l’ESO és molt important, ja que s’hi treballen dinàmiques i valors diversos i comporta una atenció especial per part dels tutors envers tot l’alumnat. A més, en hores d’esbarjo o bé sempre que és necessari, els tutors/es parlen de manera individual amb l’alumnat de la corresponent tutoria per fer un seguiment a nivell emocional, social i acadèmic. 


A 1r d’ESO ens centrem en fer moltes activitats grupals de coneixença per tal de donar la benvinguda a l’alumnat nou. D’altra banda, atès que en acabar 1r d’ESO fem una barreja d’alumnes que continuarà al llarg dels altres cursos de Secundària, es duen a terme sociogrames i activitats de relacions socials per tal de saber quins lligams van establint els alumnes al llarg del curs.


A més a més, al llarg de tota l’ESO i per part del Gabinet Psicopedagògic de l’escola, es duen a terme diverses xerrades d’orientació i informació: tècniques d’estudi i orientació a nivell acadèmic, entre altres. A més, per part del Gabinet, comptem amb el recolzament de la psicòloga del centre per tal d’atendre als alumnes i poder-ne fer un seguiment juntament amb el professorat i les famílies.


La relació entre la família i els tutors/es és estreta, amb una bona comunicació entre ambdues parts via correu electrònic i tutories sempre que sigui necessari, ja que la nostra prioritat és el benestar i l’aprenentatge dels nostres alumnes.