DSCF441

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

Contribuint a l’adaptació de l’alumnat

L’escola compta amb el gabinet psicopedagògic; format per una logopeda-pedagoga, una psicòloga i una psicopedagoga.

 

Entre les funcions psicopedagògiques, a l’ etapa d’infantil destaquem; contribuir a l’adaptació dels infants; prevenir i detectar dèficits puguin influir en l’aprenentatge, mantenir contactes amb els diferents serveis educatius, assessorar les famílies que ho necessitin, sessions de logopèdia als nens que mostren dificultats ,…

 

En definitiva contribuir al desenvolupament integral del nen, fent el seguiment al llarg de tota l’etapa escolar en el nostre centre.