DSCF441

EDUCACIÓ FÍSICA

Fem esport, fem salut!

L’Educació física a la nostra escola vol aconseguir la formació integral de l’alumne mitjançant el moviment i oferint la màxima pluralitat d’esports possibles gràcies a unes instal·lacions excel·lents. L’educació dels alumnes mitjançant jocs i exercicis físics ens permet aconseguir objectius d’hàbits higiènics, de salut, el propi desenvolupament de les capacitats físiques bàsiques, la consciència i coneixement del propi cos i la relació entre els companys en un entorn real. 


Per completar les hores curriculars on es practica activitat física, l’escola compta amb una associació esportiva organitzada pels pares i mares per incrementar la participació de l’alumnat en activitats físiques i esportives al mateix centre educatiu en horari no lectiu amb l’objectiu de difondre valors i adquirir hàbits saludables. 


Els alumnes de la ESO a les classes d’educació física coneixen i practiquen multitud de jocs pensats per a millorar la seva condició física, el respecte pel material i les instal.lacions així com la cooperació i interacció amb els seus companys d’equip i el respecte pels adversaris.


D’altra banda, al llarg de tota la ESO aprofundeixen en el coneixement tant de les regles bàsiques com els elements tècnics i tàctics dels diferents esports individuals i col.lectius.


També realitzen gran quantitat d’activitats per a augmentar el nivell de les diferents qualitats físiques bàsiques.