DSCF441

ESCACS A L'ESCOLA

Potenciem la creativitat i l’intel·lecte.

Educació Infantil 


Ens iniciem en el joc dels escacs que ens ajudaran a potenciar les capacitats intel·lectuals i creatives, a la vegada que afavoreix les estratègies de resolució de problemes.


Els escacs també ens faciliten el desenvolupament dels valors i les habilitats socials.


Les sessions es realitzen amb grups reduïts.


Educació Primària


Aquest aprenentatge es duu a terme en horari escolar i amb grups reduïts d’alumnes.


La pràctica d’aquest esport afavoreix l’exercici i desenvolupament de tot un seguit d’habilitats, entre les que destaquen: la millora en la capacitat del pensament lògic-matemàtic, l’orientació espacial i la resolució de problemes, així com també reforça la concentració, la memòria i la paciència.


Però el més important és que a tots els infants els agrada molt i estan motivats per aprendre i seguir millorant.