DSCF441

TREBALL COOPERATIU

Responsabilitat, autonomía, col·laboració i diàleg.

A les nostres aules volem que els alumnes siguin més responsables, autònoms, col·laboradors i dialogants, i per això utilitzem el treball cooperatiu.

 

Pren com a objectiu que el grup arribi a assolir una meta comuna i, per aconseguir-la, l’èxit dels companys és tan important com el propi èxit. Per tant, es busca que cadascú rendeixi aportant el millor d’ell mateix per aconseguir els millors resultats grupals. La premisa és fàcil, tots junts han d’arribar al mateix objectiu i tots junts col·laboren per aconseguir-ho.

 

No es valora únicament el resultat final, sinó que s’avalua tot el procés que l’equip realitza per arribar a aquest objectiu. Moltes vegades no és fàcil posar-se d’acord però els ensenyem a gestionar les emocions, les decisions i els criteris per seleccionar què els pot aportar positivament i què és el que han de descartar.

 

Quan un alumne interacciona amb un altre per explicar allò que ha après, a més a més de desenvolupar habilitats comunicatives, es veu obligat a organitzar les seves idees, afina el seu coneixement i és capaç de percebre les seves errades i buits.

 

Aquests processos cognitius afavoreixen sens dubte el seu aprenentatge.