DSCF441

FEAC

Família escola acció compartida 

És un espai de trobada per a pares i mares on amb l’acompanyament de tres membres de l’escola, es tracten temes d’educació, criança i molts d’altres que a les pròpies famílies els puguin inquietar. Ens interessa molt l’opinió i les inquietuds que tenen per tal d’informar, assessorar i parlar d’allò que els hi preocupa o d’allò que volen aprendre una mica més.

 

La durada és d’una hora. S’intenta oferir un espai perquè els propis pares i mares comparteixin experiències o dubtes de manera molt dinàmica i engrescadora.

Durant el curs fem en total 5 trobades. En les que en una d’elles comptem amb xerrades i/o tallers per part de professionals per aprofundir amb més detall de temes com per exemple alimentació, noves tecnologies, o d’altres.

 

Us animem a que vingueu a provar, perquè de ben segur, que repetireu!