DSCF441

SCIENCE A L'ESCOLA

Potenciem l’anglès mitjançant l’assignatura de Science.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Treballem Science íntegrament en anglès. Aprofundint en tot el contingut de medi natural a través de les intel·ligències múltiples, projectes de comprensió i l’estimulació a través d’un aprenentatge vivencial.

 

Els continguts es presenten a través d’un problema, un conte… per tal d’estimular i motivar l’alumnat a aprendre a través del mètode científic. 

L’objectiu és fer la ciència el més atractiva possible per l’alumnat per tal de motivar la curiositat i el pensament científic.

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA – SCIENCE BITS

 

Les àrees de física, química i biologia les treballem amb el Science Bits. És un material digital que ens permet treballar en anglès, català o castellà.

 

El seu contingut és molt amè i la seva manera d’avaluar és totalment competencial. Als alumnes els motiva molt ja que són classes totalment diferents i ells poden veure la seva pròpia evolució i millorar aquells aspectes ens els que mostren més dificultat.

 

Treballar amb aquest projecte permet que l’aprenentatge sigui més significatiu i enriquidor.