DSCF441

ESTRATÈGIA DIGITAL

Apropem les últimes novetats al nostre alumnat.

La nostra escola està compromesa amb la innovació pedagògica. Això implica ser una escola preparada per a la innovació tecnològica i digital. La Comissió digital del centre, juntament amb tot el claustre de professors, s’encarrega de tenir el centre digitalment preparat i totalment equipat per poder donar als alumnes totes les eines i oportunitats necessàries per ser competents en l’àmbit digital, computacional i audiovisual.

Des del centre promovem l’ús de diferents suports electrònics i digitals en totes les etapes. Actualment, a l’escola disposem d’una gran varietat d’eines i suports digitals.

PDI [Pissarres Interactives Digitals]

En totes les aules l’alumnat té al seu abast una pissarra interactiva digital en la que pot interactuar amb els jocs, activitats i/o sessions que el docent li proposi. Amb aquesta eina els mestres aconsegueixen oferir sessions més dinàmiques i interactives.

Ipad Compartit

A les etapes d’Infantil i Primària l’alumnat té a la seva disposició Ipads compartits amb els que complementar la pràctica educativa i poder seguir amb la recerca d’informació tan necessària en alguns projectes de comprensió.

Chromebook 1:1

Des del cicle Superior i passant per tota la Secundària, els alumnes estan immersos en el projecte 1:1 amb dispositius personals. En aquest cas, els chromebooks. Amb aquests dispositius l’alumnat segueix tota la pràctica planificada pel docent dins de l’entorn educatiu Google.

Sales d’informàtica

A l’escola disposem de dues sales d’informàtica a l’abast de tots els cursos del centre. Aquestes s’utilitzen en les hores curriculars marcades pel Currículum i també com a sala compartida per seguir amb les activitats planificades pel professorat.

ROBÒTICA

Des de ben petits donem l’oportunitat als nostres alumnes de començar a endinsar-se en el món de la robòtica i la programació. A Infantil (Bee-bot) a Primària (Scratch Jr. 2.0) i a Secundària (LEGO Mindstorms EV3).

Vídeo-Wall

Al nostre centre estem compromesos i compromeses amb l’era digital i amb l’educació del nostre alumnat en aquest àmbit, això ho demostra la nostra aposta per la vessant audiovisual. Tot l’alumnat pot fer creacions per poder-les projectar en el nostre vídeo-wall ubicat al hall de l’escola.