ELS NOSTRES PROJECTES

EDUCACIÓ INFANTIL

Es treballen a partir de la descoberta d'un mateix i dels altres, per a poder expressar-se. S''aprofundeix en el coneixement del l'entorn  partint de l'aprenentatge cooperatiu.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Es fomenta el desenvolupament de totes les intel·ligències, mitjançant una metodologia basada en projectes de comprensió centrats en les diferents matèries.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Realització de projectes de comprensió basats en matèries, interdisciplinars o transversals. Altrament es treballen metodologies ABP/PBL amb tecnologies com el Chromebook.

LA TERRA, UN REGAL MERAVELLÓS

Aquest curs tots els alumnes de Primària s'han ajuntat per crear i preparar el ja típic i tradicional Festival d'hivern de Primària.

Aquest any sobre La Terra. Una manera d'ajuntar-se nens de totes les edats i compartir molt bons moments.