ELS NOSTRES PROJECTES

EDUCACIÓ INFANTIL

Es treballen a partir de la descoberta d'un mateix i dels altres, per a poder expressar-se. S''aprofundeix en el coneixement del l'entorn  partint de l'aprenentatge cooperatiu.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Es fomenta el desenvolupament de totes les intel·ligències, mitjançant una metodologia basada en projectes de comprensió centrats en les diferents matèries.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Realització de projectes de comprensió basats en matèries, interdisciplinars o transversals. Altrament es treballen metodologies ABP/PBL amb tecnologies com el Chromebook.

ELS JOCS FLORALS

Cada any dins de la Setmana Cultural que es celebra al nostre centre es realitzen els Jocs Florals a Secundària.

S'aprofita per potenciar les llengües i donar als alumnes una oportunitat per mostrar les seves aptituds lingüístiques.