DSCF441

AULA D'ART

Oferim i plantegem propostes obertes i naturals.

L’aula d’art a Educació Infantil és una nova proposta que engloba espais on cada infant es pugui expressar de diferents maneres.

 

 

És un espai motivador on la prioritat és el descobriment, la sorpresa, la manipulació, la investigació…

L’objectiu principal és tenir un espai especial de taller on cada infant experimenti  i aprengui a descobrir com expressar-se amb diferents materials.

 

És un espai caracteritzat per tenir una gran quantitat de materials, eines i recursos que afavoreixin propostes obertes on treballin activament en un context que valori les seves experiències i creativitat.

Una proposta educativa que propulsa l’autonomia. A través de llenguatges expressius permet als infants desenvolupar idees pròpies i motivar-los a investigar. 

 

Busquem que descobreixin, reflexionin i es trobin en un espai on convergeixen diferents llenguatges per anar entenent que hi ha moltes maneres d’expressar-se i totes són solucions diferents a una mateixa proposta.