INFORMACIÓ GENERAL

L'escola Pare Manyanet pertany a la Congregació de Fills de la Sagrada Família, institució eclesial, fundada per sant Josep Manyanet l’any 1864. Promou la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món.

És al mateix temps, una llar i una escola, per tal que els alumnes assoleixin un creixement integral i harmònic, i es preparin a participar activament en la transformació i millorament de la família i de la societat.
Està oberta a totes les famílies i per tant s’acull al finançament públic d’acord amb les lleis vigents, fent realitat la participació corresponsable dels diversos estaments de la Comunitat Educativa en un clima de veritable família.