DSCF441

SCIENCE

Science BITS a Secundària

Les àrees de física, química i biologia les treballem amb el Science Bits. És un material digital que ens permet treballar en anglès, català o castellà.

 

El seu contingut és molt amè i la seva manera d’avaluar és totalment competencial. Als alumnes els motiva molt ja que són classes totalment diferents i ells poden veure la seva pròpia evolució i millorar aquells aspectes ens els que mostren més dificultat.

 

Treballar amb aquest projecte permet que l’aprenentatge sigui més significatiu i enriquidor.