DSCF441

ESCACS

Cicle Inicial

A l’escola hem posat en pràctica el joc dels escacs en concret a l’etapa de cicle inicial.


Aquest aprenentatge es duu a terme en horari escolar i amb grups reduïts d’alumnes.


La pràctica d’aquest esport afavoreix l’exercici i desenvolupament de tot un seguit d’habilitats, entre les que destaquen: la millora en la capacitat del pensament lògic-matemàtic, l’orientació espacial i la resolució de problemes, així com també reforça la concentració, la memòria i la paciència.


Però el més important és que a tots els infants els agrada molt i estan motivats per aprendre i seguir millorant.