SERVEI D'ACOLLIDA

És un servei que l’escola ofereix a les famílies perquè els alumnes puguin estar-hi a l’escola abans de començar les classes al matí.

L’horari és de 7,30 h a 9,00 h o de 8,15 a 9,00 h.

L’import que s’ha d’abonar mensualment s’aprova cada curs en el Consell Escolar. També, hi ha la possibilitat de quedar-se esporàdicament al servei d’acollida, tot informant-hi prèviament.