ANGLÈS I ALEMANY EXTRAESCOLAR

La nostra escola considera molt important complementar l'oferta educativa amb activitats extraescolars que suposin un desenvolupament en matèries extracurriculars. Per fidelitat a l'ideari Manyanetià, la nostra acció educativa va més enllà de les aules i per això intentem continuar, amb aquesta activitat, la formació integral dels nostres alumnes, des de ben petits. És en aquest sentit que oferim a la nostra escola la possibilitat de fer anglès i alemany amb professors titulats i nadius en grups reduïts.

La metodologia que fem servir en els diferents idiomes que oferim és la comunicativa, potenciant així l’Expressió i la Comprensió Oral, amb l’objectiu que els nostres alumnes tinguin un alt nivell de conversa i una bona pronunciació.

Des del primer moment, els Teachers fomenten un ambient exclusiu en anglès o alemany. Potencien al màxim les possibilitats dels alumnes de practicar l’idioma fent tasques en grups i en parelles, i també a nivell individual amb el Teacher. La idea fonamental és crear un entorn positiu en què els participants estiguin sempre en contacte amb l’anglès.

Comunicar-se implica entendre bé l’idioma estranger parlat i escrit i saber respondre de forma adequada, és per això que el nostre mètode està orientat a desenvolupar les quatre habilitats clau per dominar un idioma: comprensió, parla, lectura i redacció.