EL NOSTRE MODEL

 Educar en la globalitat des de la creativitat, la innovació i l'excel·lència

 

El pluralisme de la nostra societat és fruit de la coincidència de diverses maneres de pensar i d’actuar. Hi ha diversitat de cultures, pobles, religions, models de societat, models de vida i de relacions entre les persones... També hi ha diverses maneres d’entendre l’educació i l’escola.

Creiem, però, que una societat democràtica ha de garantir que els grups socials puguin oferir al conjunt de la societat models educatius diferents on les famílies, d’acord amb les seves conviccions, puguin triar el tipus d’educació i d’escola que desitgin per als seus fills.

És per això necessari que en una societat plural cada escola defineixi oportunament el tipus d’educació que ofereix i les característiques més importants de la seva identitat.

L’escola Pare Manyanet vol educar en la globalitat des de la creativitat, la innovació i l’excel·lència. Per portar a terme aquesta transformació educativa és necessari fer el canvi de paradigmes que això comporta: les classes magistrals, els currículums tancats, els dogmatismes dels llibres de text, etc, formen part del passat. A la nostra escola el que se sent avui en dia és: estimulació primerenca, tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC), aprenentatge basat en problemes (ABP), aprenentatge significatiu, diversificació curricular, treball cooperatiu,treball competencial, rutines i destreses de pensaments, portfoli, etc.

educa

Avui en dia fem servir el treball que va desenvolupar Howard Gardner en la seva teoria de les intel·ligències múltiples per fer treballar als alumnes i als mestres d’una manera diferent i novadora. Perquè no tenim una única intel·ligència i tots podem arribar a desenvolupar-les, formem als nostres professors en les teories de Gardner perquè siguin guies, acompanyants dels alumnes en el seu procés de descobriment i creixement permanent. Treballant en projectes de comprensió, estem formant alumnes no només capaços de viure el moment que els toca viure, sinó de saber adaptar-se i transformar el seu entorn, i tot això d’una manera més lúdica, divertida, vivencial, manipulativa i enriquidora. Mitjançant aquestes metodologies desenvolupen les seves capacitats al màxim, per a ser creatius, innovadors i excel·lents. Les transformacions en forma d’innovació que estem aplicant al centre els últims anys: programes d’estimulació, programa matemàtic amb l’EntusiasMAT, programa de lecto-escriptura amb Ludilletres, els escacs a l’aula, la robòtica, l’auxiliar de conversa, els projectes transversals i de comprensió, l’APS (aprenentatge-servei) , l’ABP (aprenentatge basat en problemes), els treballs de pensament crític i creatiu... són la nostra aposta de futur per formar alumnes brillants, persones responsables i també cristians autèntics.

Les Escoles del Pare Manyanet som la segona llar dels vostres fills, van ser concebudes en el seu temps per sant Josep Manyanet no només com a laboratoris d’aprenentatge, sinó com a centres d’educació. Per això els valors humans i cristians formen part del nostre ADN educatiu. Els nostres professors han estat i són les persones que lideren aquest projecte. Compromesos i responsables amb el projecte educatiu del Centre, generosos en el seu temps, aporten el millor que tenen i són perquè els nostres alumnes, els vostres fills siguin els homes i dones de demà transformadors de la seva societat.