La nostra escola està compromesa amb la innovació pedagògica. Això implica ser una escola preparada per a la innovació tecnològica i digital. La Comissió TIC juntament amb tot el claustre de professors s’encarrega de tenir el centre digitalment preparat i totalment equipat per poder donar als alumnes totes les eines i oportunitats necessàries per ser competents en l'àmbit digital, computacional i audiovisual.

Des del centre promovem l’ús de diferents suports electrònics i digitals en totes les etapes. Actualment, a l’escola disposem d’una gran varietat d’eines i suports digitals.

PDI [Pissarres Interactives Digitals]

En totes les aules els alumnes tenen al seu abast una pissarra interactiva digital en la que poden interactuar amb els jocs, activitats i/o sessions que el docent els hi proposi. Amb aquesta eina els mestres aconsegueixen oferir sessions més dinàmiques i interactives.

IPAD COMPARTIT

A les etapes d’infantil i primària els alumnes tenen a la seva disposició Ipads compartits amb els que complementar la pràctica educativa i poder seguir amb la recerca d’informació tan necessària en alguns projectes de comprensió.

CHROMEBOOK 1:1

Des del cicle Superior i passant per tota la secundària els alumnes estan immersos en el projecte 1:1 amb dispositius personals. En aquest cas els chromebooks. Amb aquests dispositius els alumnes segueixen tota la pràctica planificada pel docent dins de l’entorn educatiu Google.

SALES D'INFORMÀTICA

A l’escola disposem de dues sales d'informàtica a l’abast de tots els cursos del centre. Aquestes s’utilitzen en les hores curriculars marcades pel Currículum i també com a sala compartida per seguir amb les activitats planificades pel professorat.

ROBÒTICA

Des de ben petits donem l’oportunitat als nostres alumnes de començar a endinsar-se en el món de la robòtica i la programació. A infantil (Bee-bot) a Primària (Scratch Jr. 2.0) i a Secundaria (LEGO Mindstorms EV3).

VIDEO-WALL

Al nostre centre estem compromesos amb l’era digital i en l’educació dels nostres alumnes en aquest àmbit, això ho demostra la nostra aposta per la vessant audiovisual. Tots els alumnes poden fer creacions per poder-les projectar en el nostre video-wall ubicat al hall de l’escola.

ENLLAÇOS D'INTERÈS

INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

BLOGS DE L'ESCOLA