ROBÒTICA

Aquesta assignatura es duu a terme a 1r i a 2n d'ESO com assignatura optativa, dos cops per setmana en grups de 15 alumnes.

La Robòtica és un sistema d'aprenentatge multidisciplinar que ens permet desenvolupar àrees com la Ciència, la Tecnologia, la Enginyeria i les Matemàtiques, les conegudes en anglès com STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) i alhora fomentar l'autonomia, ja que aprenen de manera autònoma en grup cooperatiu amb l'ajuda del professor com a guia i la creativitat del nostre alumnat.

Els alumnes aprenen a construir models a través de programes informàtics per tal que el robot compleixi el que ells volen de manera autònoma (aconsegueixen que el robot realitzi accions, per exemple desplaçar-se, a partir del que analitza en l'entorn, per exemple identificar colors o mesurar distàncies). En aquesta assignatura no només treballem amb robots, també treballem la programació directament per tal de dissenyar videojocs.

Els robots que utilitzem són els kits de robòtica educativa de Lego Mindstorms EV3 for education, i els llenguatges de programació que treballem són Labview for Lego Mindstorms i Microsoft MakeCode, tant per la robòtica com per dissenyar videojocs.