CONTINGUTS :


 

 

QUÈ ÉS L’EDUCACIÓ INFANTIL?

 

portada
 
El segon cicle de l'educació infantil (3 a 6 anys),té la finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de nenes i nens.

I per tant volem desenvolupar al màxim les seves capacitats de manera integral, educant el cor i l’ intel·lecte envoltant l’infant amb un entorn de confiança, acolliment  i seguretat, amb la col·laboració de les famílies, tot seguint el model pedagògic del Pare Josep Manyanet.

Per això partim d’uns principis pedagògics que situen l’alumne en el centre del seu desenvolupament i aprenentatge. Ell com a protagonista actiu i el mestre com a guia i dotador d’oportunitats que permetin l’alumne desenvolupar-se com a individu i membre d’un entorn social.


 

 

FONAMENTS DE LA TASCA DIÀRIA

La nostra tasca diària es fonamenta: 

estim primerenca

 

  •  Estimulació Primerenca: 

El treball d’estimulació primerenca durant aquesta etapa proporciona estímuls constants, mitjançant jocs i exercicis que reforcen la xarxa de connexions neuronals de l’alumne, que afavorirà molt al seu aprenentatge.

comprensio

 

  •  Intel·ligències Múltiples:

Una metodologia que contempla la diversitat d’alumnes, tenint present les diferents intel·ligències dominants dels alumnes i que els dona l’oportunitat de desenvolupar-les totes.

experimentacio

 

  •  Experimentació:

creació i manipulació amb diversitat de materials, textures i tècniques. Els alumnes tenen possibilitats per expressar-se lliurement fent créixer la seva imaginació i creativitat. 

emocions

 

  •  Educació emocional: 

En una metodologia que li permeti acceptar-se a ell mateix i als altres. Posant-lo en situació de treballar amb els altres reforçant la pertinença a un grup i treballant per un objectiu comú. (Aprenentatge cooperatiu).

lectoescriptura

 

  •  Lecto-escriptura (Ludilletres): 

El llenguatge com instrument de comunicació oral i escrita, de representació i comprensió de la realitat. De construcció del coneixement i d’autoregulació del pensament, de les emocions i de la conducta. Apostem per un aprenentatge mixt que combina una perspectiva sintètica-fonètica i una global per donar el màxim d’oportunitats als alumnes. 

entusiasmat1
  •  EntusiasMAT:

Un projecte basat en les intel·ligències múltiples, que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica. Donar estratègies als alumnes per que siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context pràctic.

entusiasmat2

 

proj comprensio

 

  •  Projectes de comprensió:

Prendre com a punt de partida allò més proper i significatiu per a l’alumne. Activitats que ajuden a desenvolupar les capacitats motrius, cognitives , emocionals i relacionals per poder viure i conviure en el nostre món actual.

angles

 

  •  Anglès: 

Durant tota l’etapa s’anirà introduint l’aprenentatge de l’anglès mitjançant rutines, jocs, contes, cançons i vocabulari.