Des de l’atenció a la diversitat volem donar una resposta educativa adequada a les necessitats de cada alumne, per aquest motiu planifiquem respostes  diversificades i adaptem objectius a les necessitats dels alumnes. Aquesta atenció es porta a terme a totes les etapes.

 

Des del gabinet, l’atenció a la diversitat és un dels àmbits en els que s’imparteix més dedicació prioritzant als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), orientant als professors amb la programació individual personalitzada (PI) i/o a les corresponents adaptacions metodològiques. Cal dir que els alumnes amb necessitats educatives especials i altres necessitats, reben una atenció individualitzada des del gabinet i un seguiment que es veu reflectit en les entrevistes amb pares i amb altres professionals externs.