Cada centre educatiu té les seves peculiaritats. La normativa vigent obliga a tots els centres a publicar i promoure el seu Projecte Educatiu de Centre (PEC). La nostra escola l’anomena Caràcter Propi de les Escoles Manyanetianes que s’entrega i es comenta a cada nova família que confia l’educació del seu fill/a al centre.

Sant Josep Manyanet, el nostre fundador, volia que les escoles dels “Fills de la Sagrada Família” transmetessin un estil educatiu propi.

En concret:

Aquests són alguns dels nostres trets. Però, difícilment, aquests trets es podran portar a terme si tots els qui treballem a l’escola, cadascú dintre de les seves responsabilitats, no creguéssim en ells i els poséssim a la pràctica. Tant de bo que els alumnes, tant ara com després, distingeixin la nostra escola pel seu estil educatiu. Serà la millor confirmació que el treball que realitzem té sentit i dóna els seus fruits.