Des del 2010, la nostra escola ha subratllat la importància de l’anglès com a llengua vehicular i necessària per a una bona formació del nostre alumnat. De manera que a partir d’una decisió de claustre, hem apostat per oferir, no només qualitat, sinó també quantitat. A

Al llarg d’aquest anys, conforme la necessitat d’aquest idioma ha anat augmentant, tant la direcció com el claustre de professors hem apostat per a no només oferir més hores lectives, sinó portar a terme programes en els que els alumnes son els principals protagonistes. És per aquest motiu que l'escola en aquests moments participa en diferents activitats i projectes, dels que cal destacar:

PROJECTES ERASMUS +

Les Associacions d'intercanvi escolar ofereixen una oportunitat única perquè els alumnes de qualsevol edat i el personal d'escoles, col·legis i instituts puguin visitar altres centres educatius europeus, a més d'ajudar els joves a adquirir habilitats addicionals a través de l'estudi i la formació a l'estranger. S'inclouen estades breus que poden anar dels 3 als 5 dies.

ACTUALMENT TENIM DOS PROJECTES ERASMUS + 

INTERCANVIS

Cada any l’escola realitzen diferents intercanvis a nivell europeu. Els nostres alumnes estan sempre disposats a conèixer els seus companys i volen compartir experiències amb ells/es. L’intercanvi de les bones pràctiques i la necessitat de parlar l’anglès dóna a aquesta activitat un plus en l’interès d’aprendre per part de l’alumnat.

ACTUALMENT FEM DOS INTERCANVIS 

E-TWINING

És la comunitat més extensa de centres educatius d’Europa. Va néixer el 2005 com iniciativa del Programa d'Aprenentatge eLearning de la Comissió Europea. El Servei Central de suport està dirigit per European Schoolnet, una associació internacional que promou l'educació en els centres educatius, a nivell del professorat i de l’alumnat de tota Europa.

ACTUALMENT TENIM QUATRE PROJECTES:

PODEU CONSULTAR MÉS INFORMACIÓ DE L'ESCOLA MULTILINGÜE I DEL PROJECTE GEP DE LA NOSTRA ESCOLA