El Segon cicle de l'Educació Infantil (dels 3 als 6 anys) s’organitza en tres cursos, P3, P4 i P5, i té la finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants.

Per això, partim d’uns principis pedagògics que situen l’alumne en el centre del seu desenvolupament i aprenentatge. Ell com a protagonista actiu i el mestre com a guia i dotador d’oportunitats que li permetin desenvolupar-se com a individu i membre d’un entorn social.

L’horari d’aquesta etapa és de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h.