Erasmus+ Ocean

El passat 27 de març de 2021, com a part del projecte Erasmus +, vam rebre a la nostra escola els alumnes i
professors de les diferents escoles procedents de Cherbourg, França. Aquest projecte involucra els alumnes
de 3r d’ESO juntament amb alumnes del col·legi Cachin, l’institut Marítim i Aquacole i l'institut Grignard.