RENOVACIÓ DEL CERTIFICAT COM A ESCOLA MULTILINGÜE

Aquest mes de maig el nostre centre ha renovat la certificació d’Escola Multilingüe gràcies al treball i la motivació de tota la comunitat educativa que ha ajudat que aquest projecte s’estigui duent a terme.

El nostre col·legi ha rebut la visita de Montserrat Abril, coordinadora del Projecte Escola Multilingüe del FECC (Fundació Escola Cristiana de Catalunya), per a fer el seguiment de la qualitat i eficàcia en el marc del projecte lingüístic estructurat i coherent que dona com a producte final la potenciació de la comunitat educativa a través de la participació en els diversos projectes internacionals, la promoció dels aprenentatges de llengües estrangeres i la difusió i sensibilització en el coneixement de la cultura europea.
L’assoliment d’aquest reconeixement ens ha de motivar a continuar treballant en aquesta ferma aposta de futur.