entusiasmat

Un projecte basat en les intel·ligències múltiples, que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica. Donar estratègies als alumnes per que siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context pràctic.