Col·legi Pare Manyanet de Reus / Collegue Luzy Dufeillant de Beaurepaire

El nostre Col·legi  ha manifestat sempre un interès a l’hora de potenciar l’aprenentatge de les llengües estrangeres. D’acord amb aquesta voluntat, des de l’any 2015 i amb una periodicitat anual, s’ofereix la possibilitat de poder participar en un intercanvi amb França als /les alumnes que fan francès com a segona llengua estrangera.

D’aquesta manera, els/les alumnes poden posar en pràctica els coneixements de la llengua francesa, per una banda, i, per l’altra, es poden familiaritzar amb la cultura francòfona d’ una manera més propera i vivencial.

 

Aquest curs i durant una setmana (del 31 de març al 7 d’abril) , ens han visitat els alumnes del Collegue Luzy Dufeillant de Beaurepaire, centre  concertat i amb una tipologia d’alumnat molt semblant a la nostra.  En aquest  l’intercanvi,  han participat  24 alumnes francesos que han estat acollits per vint-i-quatre famílies del Col·legi durant  set dies  i tots ells/es han gaudit de   la seva vida familiar, dels seus amics i de les activitats extraescolars. Això s’ha  complementat  amb l’assistència a diferents classes i visites culturals; una sortida conjunta per Reus on van participar d’una gimcana cultural i una sortida a Tarragona. La comunitat educativa de l’escola conjuntament amb les famílies acollidores van fer un sopar de germanor que va ser tot un èxit.

Des de l’escola, valorem molt positivament aquest tipus d’activitat ja que permet posar en pràctica els coneixements lingüístics adquirits  i donar un valor i una eficàcia a tot el que s’ensenya a l’aula.

 

Intercanvi fr0