FAQs SOBRE GOOGLE FOR EDUCATION

A quins serveis poden accedir els nostres alumnes amb el seu compte de G-Suite?
Quina informació recull Google?
Com utilitza Google aquesta informació?
Utilitza Google informació personal dels alumnes per orientar la seva publicitat?
Un alumne pot compartir informació amb d’altres usuaris a partir de la seva compte de G Suite per a Centres Educatius?
Google divulgarà la informació personal dels alumnes?
Quines opcions tinc com a pare, mare o tutor?
Vols més informació?