Sin título  Sin título2

 

 

 

Web

Un projecte Erasmus+ és un projecte plantejat per una associació escolar, en el nostre cas el Col·legi Pare Manyanet i l’escola Grimstaskolan,  cofinançat per la Unió Europea que serveix per a impulsar la internacionalització educativa dels centres i  per al desenvolupament de la competència global de l’alumnat en el marc d’una educació plurilingüe i intercultural.

En el nostre projecte hi participem dos països,  té una durada de dos anys i es fan activitats en ambdues escoles coordinades en continguts i objectius. El producte final és un intercanvi amb els alumnes participants al projecte (catalans i suecs) que aquest curs estan fent 4t d’ESO.

Amb aquest projecte Erasmus K229 els estudiants estaran motivats  a utilitzar una segona llengua estrangera per tal de comunicar-se i compartir aprenentatges i rutines.  Al mateix temps, el professorat intercanviarà coneixements i experiències d’ensenyament-aprenentatge i durà a terme mètodes cooperatius més enllà de l’aula. 

És un projecte d’escola i per tant tota la comunitat educativa del centre estarà implicada. 

L’equip de treball impulsor d’aquest projecte al nostre Col·legi està format per: P. Agustín Giménez (direcció), Laura Fernàndez (Primària), Paula Mòdol (Infantil) i Mai Rodas (ESO)