ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars són accions formatives organitzades per l’escola que tenen per finalitat facilitar als alumnes el seu desenvolupament integral en aspectes no contemplats en el currículum escolar. Com els serveis escolars, les activitats extraescolars tampoc no tenen caràcter lucratiu i són finançades per les famílies dels alumnes que les realitzen.

Les activitats extraescolars formen part de la programació anual de l’escola aprovada pel consell escolar, que també aprova les quotes corresponents d’acord amb el que la legislació vigent estableix al respecte.

Anglès i alemany

Activitat extraescolar per a tot l'alumnat            

Per fidelitat a l'ideari Manyanetià, la nostra acció educativa va més enllà de les aules i per això intentem continuar la formació integral dels nostres alumnes oferint la possibilitat de fer anglès i alemany amb professors titulats i nadius en grups reduïts.

Escola de música

Activitat extraescolar a partir de P4                 

La Banda-Cobla Pare Manyanet coordina aquestes activitats musicals per als músics que configuren i configuraran en un futur les seves plantilles.
Una escola de música on crear nous valors musicals i persones integralment formades.

Coral Manyanet

Activitat extraescolar pels alumnes de Primària     

L'escola ofereix la possibilitat de formar una coral amb els alumnes de Primària, dedicant una hora setmanal a educar la veu a través del cant coral.

Guitarra

Activitat extraescolar a partir de 4t de Primària    

Aquesta activitat es realitza una hora a la setmana i té com a objectiu que els nens cantin acompanyats d’una guitarra. Gaudir cantant i tocant la guitarra!